Konstnärlig miljögestaltning av Sofie Weibull för förskolan ”Lägret” i Vännäs 2012

Stigen”

Bredvid förskolan Lägret finns en skogsdunge. I den ska en stig av flis slingra sig runt bland växtligheten av sly och björkar. Längs med stigen passerar man förbi olika platsen med interaktiva lekstationer. Det är två installationer, en betongrelief och en plastskulptur, se nedan. Dessutom en kubbinstallation av tallstubbar för balansträning och en plats för samling. Platserna kommer att belysas.