Startsida

CV

Projekt

Aktuellt

Kontakt

 

Sofie Weibull

Miljön påverkar oss och konst bidrar till stämning. Konstverken som jag gör uttrycker humor och allvar blandat med abstrakta jordnära former - alltifrån små installationer till stora skulpturer, beroende på den aktuella placeringsmiljön. Jag arbetar också med skulpturer / installationer som människor kunnat vara delaktiag i. Där har betraktaren fått träda in i en sfär av tankeväckande budakap. Tekniker som jag arbetar med är skulptur (metall, marmor, plast, jord mm), måleri, teckning, performance, ljud-, ljus- och videoinstallationer.

Olycklig kärlek