Tid äter livet – livet är tid
Tid äter livet – livet är tid
Marmorskulptur
150x50x50cm
1997
Liljevalchs vårsalong 1999
Ludvigforum Aachen Tyskland 1994
Umeådalens skulpturpark Galleri Stefan Andersson 1997

stäng