Kropp o själ
1 2
Kropp o själ
Bemålade järnrör
Kulturhuset Stockholm
2004

Ett snitt av ett förstelnat liv
Själen i kroppen
Livet i blodet
Tiden tar slut
Åderns blod blir till stelnat guld då själen lyfter

stäng